Thiết kế kiến trúc nhà phố, biệt thự

DỊCH VỤ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC LÀ GÌ

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BƯỚC 1: TIẾP NHẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

BƯỚC 2: KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

BƯỚC 3: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

BƯỚC 4: LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CƠ SỞ

BƯỚC 5: HOÀN THIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

BƯỚC 6: HOÀN THIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ NỘI THẤT

BƯỚC 7: TRIỂN KHAI HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG

BƯỚC 8: BÀN GIAO VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC + NỘI THẤT

HIỆN ĐẠI

350.000 / M2

Bản vẽ bố trí 2d

Phối cảnh ngoại thất 3d

Hồ sơ triển khai kiến trúc

Hồ sơ triển khai kết cấu

Hồ sơ triển khai điện nước

Không phối cảnh nội thất 3d

Không triển khai hồ sơ nội thất

Không giám sát tác giả

Không có phim 3d nội, ngoại thất

Không giới hạn số lần chỉnh sửa

TÂN CỔ ĐIỂN

450.000 / M2

Bản vẽ bố trí 2d

Phối cảnh ngoại thất 3d

Hồ sơ triển khai kiến trúc

Hồ sơ triển khai kết cấu

Hồ sơ triển khai điện nước

Phối cảnh nội thất 3d

Có triển khai hồ sơ nội thất

Có giám sát tác giả

Có phim 3d nội và ngoại thất

Không giới hạn số lần chỉnh sửa

CỔ ĐIỂN

600.000 / M2

Bản vẽ bố trí 2d

Phối cảnh ngoại thất 3d

Hồ sơ triển khai kiến trúc

Hồ sơ triển khai kết cấu

Hồ sơ triển khai điện nước

Phối cảnh nội thất 3d

Có triển khai hồ sơ nội thất

Có giám sát tác giả

Có phim 3d nội và ngoại thất

Không giới hạn số lần chỉnh sửa

MẪU THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 2023

Mẫu số 1: Thiết kế kiến trúc T House

Mẫu số 2: Thiết kế kiến trúc H House

Mẫu số 3: Thiết kế kiến trúc N House

Liên hệ với chúng tôi

  Họ và tên

  Địa chỉ email

  Số điện thoại

  Lời nhắn

  Hotline
  Chat Facebook
  Chat Zalok