Hoàng Phạm Ngọc Thạch

Là người kỹ tính, cầu toàn, yêu cầu chỉnh từng ly từng chút nhưng HƯNG TÍN INTERIOR luôn lắng nghe và tôn trọn ý kiến điều chỉnh cho hợp lý nhất.

Liên hệ với chúng tôi

  Họ và tên

  Địa chỉ email

  Số điện thoại

  Lời nhắn

  Hotline
  Chat Facebook
  Chat Zalok